ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακυρώσεις Κρατήσεων
Η ακύρωση της κράτησης πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα έναρξης της ενοικίασης του οχήματος, (σύμφωνα πάντοτε με την ακριβή ώρα κράτησης), όπως αυτή πραγματοποιήθηκε στο σύστημα κρατήσεων της εταιρείας. Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε μια κράτηση, θα απευθυνθείτε στην εταιρεία μέσω του συστήματος κρατήσεων του οποίου κάνατε την κράτηση.

Οι ακόλουθες χρεώσεις θα ισχύουν για τις ακυρώσεις κρατήσεων:

Σε περίπτωση ειδοποίησης ακύρωσης η οποία παραλαμβάνεται από την Top Rent τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη ενοικίασης του οχήματος, οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί προκαταβολικά θα επιστραφεί. Σε περίπτωση κατά την οποία η καταβολή εκάστοτε ποσού έχει διενεργηθεί μέσω κάρτας (πιστωτική ή χρεωστική), η επιστροφή του εκάστοτε ποσού ενδέχεται να διαρκέσει έως και 14 ημέρες ανάλογα με την συνεργαζόμενη τράπεζα της κάρτας την οποία χρησιμοποιήσατε κατά την κράτησή σας.

Σε περίπτωση ειδοποίησης ακύρωσης η οποία παραλαμβάνεται από την Top Rent σε λιγότερο από σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη ενοικίασης του οχήματος, δεν θα επιστραφεί κανένα χρηματικό ποσό το οποίο έχει ενδεχομένως προκαταβληθεί.